Monthly Archives: నవంబర్ 2009

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-40

“విజన స్థలమున నీదు భజన చేయుచుందును గాని
కుజనులెంతటివారైనను కూడను కూడను కూడను రామ
విజన….
కల్పవృక్షములాంటి కథలు తెల్పుచునుందును గాని
అల్పులతో అన్యమాటలు ఆడను ఆడను ఆడను రామ
విజన….
చిత్తమూ నీ యందే చేర్చి చింత చేయుచునుందును గాని
విత్తము గోరి అన్యుల మరి వేడను వేడను వేడను రామ
విజన

ప్రకటనలు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి లేఖలు-9

డియర్ కృష్ణయామిని!
చాలా రోజులైపోయింది నీకు ఓ ఉత్తరమ్ముక్క  రాసి! అందుకే ఈ ఉత్తరం…నా అనారోగ్యం వల్ల నేను చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను. రిసెషన్ వల్ల హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా ప్యాకేజ్ ప్రోగ్రాంస్ మొదలుపెట్టారు. పాపం అమాయక పతిదేవుడు నన్ను ఓ ప్యాకేజ్ ప్రొగ్రాం అనుసరించి   ట్రీట్మెంట్ కోసం పదిరోజులకి డబ్బులు కట్టెసి హాస్పిటల్ లో తోసేసి “హమ్మాయ్యా”! అనుకుంటూ జేబులలో చేతులు పెట్టుకుని నిల్చున్నారు.
భగవంతుడు దయ తలచి నాకు బయటకు రావడానికే అన్నట్లు ఓ అవకాశం కల్పించి “ఇక నీ ఏడుపు నువ్ ఏడువు” అన్నాడు. అంతే! నాకు కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లైంది. మూడు రోజులకే బయటకు వచ్చే ఇకిలించేసాను. నా ఆగమనం తరువాత మిగిలిన ఏడు రోజుల డబ్బు వాపసు చేయమంటే “అది కుదరదూ. ప్యాకేజ్ ప్రోగ్రాం లో వున్నవాళ్ళు ఎన్ని రోజులు వున్నా, పదిరోజులకీ డబ్బు కట్టాల్సిందే అన్నారు! హుం! “కిలం వదిలితే కాని ఫలం దక్కదులే”! అనుకుని మా శ్రీవారు వెనుదిరిగారు! అందుచేత ప్యాకేజ్ ప్రొగ్రాం లు టెస్ట్లు అంటే ఓ సారి అలోచించాలి! అడుసులోకి అడుగెట్టాకా, మనం అనుకున్నట్లు అడుగు పడదు. మన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అడుసు కన్నా లోతైనవి! అడుగుపెట్టామా…అంతే సంగతులు మన వళ్ళు వారి కప్పగించవలెను!
ఇది ఇలా వుండగా నేను నా అందుబాటులోకి వచ్చిన మందుల పేర్లనన్నిటి జాగ్రత్తగా గమనించడం మొదలుపెట్టాను! నేను గమనించిన గమ్మత్తైన విషయం ఏమిటంటే– మన మందుల కంపెనీల వారి లోని భావుకత్వ పటిమ పెల్లుబికి మందుల పేర్ల రూపంలో బయట పడుతోంది. ఉదాహరణకీ– మైగరిడ్–ఈ మాత్ర మైగ్రైన్ తలనొప్పిని పోగొట్టడానికి! ప్రొకాం– నిద్రకుపక్రమించడానికి ముందు మనకి కావలసిన ప్రశాంతతని చేకూర్చడానికి.కాంపోజ్ కాంగా పోజిచ్చి పడుకోడానికి. రెస్టిల్–కదలకుండా పడివుండడానికి. చూసావా మరి! ఎంత భావుకత బ్రద్దలైపోతోందో మన దేశంలో! కాబట్టి ఈ యాంత్రిక జీవన విధానంలో భావుకత చచ్చిపోతోందని ఎవ్వరూ బాధపడకూడదు! భావుకత వుండాలే కానీ, అది ఏదో ఓ రూపంలో బయటకు తన్నుకు వస్తుందన్న మాట!
అయితే మరి ఇప్పటికిక ఇంతే!
ఇట్లూ
మీనాక్షి.

7 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి లేఖలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-39

చిగురాకుల పై చిరుగాలి
చెక్కింది ని పేరు
ఆ పేరులోని అక్షరాలు అగుపడని ఆణిముత్యాలూ,అగుపడని ఆణిముత్యాలు.

అవి పూలరేకులా? మన ప్రణయలేఖల?
ఆ పూలలో రేకులో నిలిచింది నీ రూపు నిలిచింది నీ రూపు.

చిగురాకుల పై చిరుగాలి…

అవి చివురు కొమ్మలా? మన వలపు రెమ్మలా?
ఆ కొమ్మపై ఆ రెమ్మపై ఊగింది నీ పేరూ, ఊగింది నీ పేరు.

చిగురాకుల పై చిరుగాలి…

5 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు