Category Archives: మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-48

 

ఒక పిలుపులో పిలిచితే పలుకుతావటా,
నా పిలుపులో నిలుస్తావటా,
ఆపదమొక్కుల స్వామీ,
నీ సన్నిధి నా పెన్నిధటా.

                                   ఒక పిలుపులో…

కొండంత దేవుడవని కొండంత ఆశతో
నీ కొండ చేర వచ్చాను,
కనికరించి కాఫాడుమయా…ఆ…

                                   ఒక పిలుపులో…

వడ్డికాసులవాడివటా,
వడ్డీ, వడ్డీ..గుంజుదువటా,
అసలులేనివారిమయ్య, కొసరు మాత్రమీయగలమా? ఆ…

                                    ఒక పిలుపులో…

ప్రకటనలు

3 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు -47

 

కలగంటినే నేను కలగంటినే
కలలోన తల్లిని కనుగొంటినే
ఎంత బాగున్నదో నా కన్నతల్లి
ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళ కగుపించె మళ్ళీ
                                   కలగంటినే…
మెడలోన అందాల మందారమాల
జడలోన మల్లికా కుసుమాల హేల
ఎంత బాగున్నదో నా కన్నతల్లి
ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళ కగుపించె మళ్ళీ

కలగంటినే…

 కంచి కామాక్షియా ,కాకున్ననేమి!
కాశి విశాలాక్షి కాకూడదేమి ?
కనుగొంటినే నేను కనుగొంటినే
ఆమె ఎవరో కాదు భారతమాత !
ఆమె ఎవరో కాదు భారతమాత!

  కనుగొంటినే  నేను కనుగొంటినే

కలలోన తల్లిని కనుగొంటినే

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు -46

ఆడెను మీరా ఆడెను మీరా(2)

అందెలు ఘల్లనగా…కాలి అందెలు ఘల్లనగా…

ఆడెను మీరా…

బంధువులన్నారు కులనాశిని అని

పలికిరి లోకులు ఉన్మాదిని అని

ఎరుగలేరు వీరెవ్వరు మీరా హరి చరణాంబుజ దాసి అని

ఆడెను మీరా…

రాణా పంపిన విష పాత్రను

మీరా గ్రహియించెను నగుమోముతో

ఆశ్రితావనుడు మీరా ప్రభువే

ఆమెను కరుణించె కడు ప్రీతితో

ఆడెను మీరా…6 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-45

ఈ పాటని నేను ఎం.ఎల్. వసంత కుమారి, కె.జె. జేసుదాస్ ,ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు గొప్ప గాయకుల కంఠం నుండి విన్నాను. కాని ఇంత మాధుర్యంగా ఎవరిదీ అనిపించలేదు. బహుశా నేను విన్న సమయం అటువంటిదో. లేక మీకు కూడా అల్లాగే అనిపిస్తోదో, ఓసారి విని చూడండి. ఇంతకీ ఈ కంఠం ఎవరిదో నాకు తెలియక పోవడం నిజంగా నా దురదృష్టం. మీకు తెలిస్తే ప్లీజ్ !! చెప్పండి.

5 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-44

“మరే! మరే! మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పేసుకుంటూ,దేవులపల్లివారు కే.బీ.కే.మోహన్ రాజ్ గారి స్వరంలో వినిపించిన ఈ జీవన రహస్యాన్ని ఓ సారి పంచుకోవాలనుకుంటున్నా. చీకటిలో వెలుగులో మనని నడిపేది అగపడని సరంగొకడే!సంవత్సరాలదేముందిలెండి! ఫ్రకృతి కాంత శిగ పాయ చివరల నీటి బిందువులు అవి జారుతూనే వుంటాయి.పెద్ద లెఖ్ఖేమిటీ!గుండెల్లో వుండాల్సింది కులాసా…దిలాసా కానీ ! అలల మీద అలా అలా తేలుతున్నట్టు ఈ పాటకు కూర్చిన సంగీతం కూడా బావుంది కాదు! అన్నట్లు లింక్ ఇచ్చుట కొద్ది కొద్దిగా నేర్చితి సోదరా{ కార్తీక్}

3 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

THE MOST INSPIRING SONG THAT HAUNTS ME

Whenever I get depressive thoughts I recollect this psalm and the very next moment, I AM WHAT I AM ALWAYS–the bindaas  bhagawati.  Here is the song:-

“This little guiding light of mine

I am going to  let it shine (2).

Let it shine , all the time let it shine.

Hide it under a bushel Oh! No,

I am going to let it shine (2).

Let it shine, all the time let it shine.

Make my little light burn for thee

I am going to let it shine(2).

Let it shine, all the time let it shine.

Take this little lightround the world

I am going to let it shine(2).

Let it shine,all the time let it shine.

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-42

ఆంధ్ర తలత్ మెహ్మూద్ గా పేరు గాంచిన  ఎం. ఎస్. రామారావుగారి పాట ఇది. చాలా కాలం తరువాత తాజ్ మహల్ అనే సినిమాలో చేర్చబడిందిట కూడా! ఓసారి చూడండి:-
“ఈ ప్రశాంత ఏకాంత సౌధంలో
నిదురించు జహాపనా…(2)
పండువెన్నెల్లో వెండికొండల్లే
తాజ్ మహల్ ధవళకాంతిలో…
నిదురించు జహాపనా…నిదురించు జహాపనా…
ఈ ప్రశాంత….
నీ జీవిత జ్యోతి, నీ మధుర మూర్తి
ముంతాజ్ సతి సమీపానే
నిదురించు జహాపనా…నిదురించు జహాపనా…
ఈ ప్రశాంత….

10 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు